ekonomskabaza.hr

Cijena cvijeća

cijena cvijeća

Međunarodni dan žena se obilježava 8. ožujka posljednjih stotinjak godina. Taj dan nas podsjeća na sva gospodarska, znanstvena, politička i društvena dostignuća žena, a povodom toga dana je običaj žene darivati cvijećem. Na grafikonu je prikazana postotna promjena cijena cvijeća u razdoblju od 2018. do 2023. godine za EU27, eurozonu i Hrvatsku.

U prve tri promatrane godine cijena cvijeća je rasla sporije u Hrvatskoj (u 2019. i 2020. dolazi do deflacije), dok je u EU i eurozoni ona u prosjeku rasla podjednakom stopom. U posljednje tri promatrane godine cijena cvijeća raste i u EU, eurozoni i Hrvatskoj, da bi u 2022. i 2023. inflacija cijena cvijeća u Hrvatskoj dosegnula dvoznamenkaste vrijednosti od 13,3% (2022.) i 11% (2023.), dok je na razini EU i eurozone taj porast bio između 6 i 7%.

Grafikon: Godišnja postotna promjena cijena od 2018. do 2023. godine

cijena cvijeća

Izvor: Eurostat

 

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori