ekonomskabaza.hr

Cijena električne energije

grafikon kretanja cijena električne energije

Izvor: Eurostat

Električna energija je nešto što danas pokreće svijet. Bez nje je onemogućen pristup internetu, radu računala, radu postrojenja u tvornicama, bez električne energije se često ne može odvijati nastava u školama i fakultetima, nema druženja na kavama i izlascima, itd. Ukratko, bez električne energije (kolokvijalno zvane i strujom) današnji život bi bio nezamisliv.

Grafikon prikazuje kretanje cijena električne energije na mjesečnoj razini mjereno pomoću harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP) u razdoblju od siječnja 2019. do veljače 2023. godine u Hrvatskoj i EU-27 zemljama, a bazna godina je 2015. Bazni indeks u toj godini je 100, što znači da se, primjerice, vrijednost od 110 koju na grafikonu vidimo početkom 2023. u RH interpretira kao da su cijene električne energije u prosjeku u tom mjesecu bile 10% više u odnosu na prosječnu cijenu 2015.

Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena (HICP) mjeri promjenu cijena potrošačkih dobara i usluga u kućanstvima tijekom vremena. On daje usporedivu mjeru inflacije budući da je za svaku zemlju izračunat prema usklađenim definicijama, što omogućava, na primjer, usporedbu inflacije u različitim zemljama EU. Podaci su dostupni na mjesečnoj i godišnjoj razini, raščlanjeni po detaljnim kategorijama potrošnje.

Iz grafikona vidimo da su cijene električne energije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja 2019. do travnja 2022. godine bile na razini ispod 100 (na razini od 95 do 100) što znači da je cijena električne energije u Hrvatskoj u tom razdoblju bila niža nego u baznoj 2015. godini. U travnju 2022. godine je zabilježen blagi porast cijena, uzrokovan geopolitičkom napetosti u Ukrajini, i taj rast cijena je bio blag do kraja promatranog razdoblja kada je HICP indeks iznosio 110.

S druge strane, iz grafikona je vidljivo da su cijene električne energije u EU-27 kroz cijelo promatrano razdoblje rasle više nego u RH. Do sredine 2021. godine te cijene su bile oko 15% više nego u baznoj godini. Nakon toga kreće snažan rast cijena električne energije u EU-27, a prema zadnje dostupnom podatku za veljaču 2023. HICP indeks iznosi 165,2, što znači da su cijene u EU-27 bile 65,2% više u odnosu na baznu 2015. godinu.

Ovaj rast cijena je rezultat gospodarskih i geopolitičkih zbivanja u posljednje tri godine, a sigurno će biti zanimljivo vidjeti što će se u nastavku godine događati s cijenama energije u Europskoj uniji. Ono što je iz grafikona vidljivo je da su cijene u Republici Hrvatskoj u promatranom razdoblju rasle manje nego u cijeloj EU, a to je i posljedica odluke Vlade RH da ograniči cijene električne energije kako bi zaštitila kućanstva od inflacije koja je pogodila gospodarstvo.

 

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori