ekonomskabaza.hr

Cijena kruha

Izvor: Eurostat

„Kruha i igara“ je stara rimska poslovica koja je u prenesenom značenju označavala stanje rimskog naroda, tj. dokle god se narod zabavlja (igara) i ima što za jesti (kruha), sve je u državi bez ikakvog problema.

Kruh doista i jest jedna od najvažnijih živežnih namirnica i mnogi su od nas od naših djedova i baka čuli onu priču kako su oni odrasli na kruhu, mlijeku i vodi. Mnoge države se zalažu da cijene kruha uistinu ne budu previsoke, tj. da kruh bude dostupan cijeloj populaciji.

Grafikon prikazuje kretanje cijena kruha na mjesečnoj razini mjereno pomoću harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP) u razdoblju od siječnja 2020. do siječnja 2023. godine u Hrvatskoj i EU-27 zemljama, a bazna godina je 2015. Bazni indeks u toj godini je 100, što znači da se, primjerice, vrijednost od 110 koju na grafikonu vidimo krajem 2021. interpretira kao da su cijene kruha u prosjeku u tom mjesecu bile 10% više u odnosu na prosječnu cijenu kruha 2015.

Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena (HICP) mjeri promjenu cijena potrošačkih dobara i usluga u kućanstvima tijekom vremena. On daje usporedivu mjeru inflacije budući da je za svaku zemlju izračunat prema usklađenim definicijama, što omogućava, na primjer, usporedbu inflacije u različitim zemljama EU. Podaci su dostupni na mjesečnoj i godišnjoj razini, raščlanjeni po detaljnim kategorijama potrošnje.

Iz grafikona je vidljivo da je cijena kruha u Hrvatskoj u cijelom promatranja viša nego u baznoj 2015. godini (svi indeksi su iznad vrijednosti 100). Vidimo da ubrzavanje rasta cijena kruha započinje u srpnju 2021. godine kada je indeks iznosio 107,4, tj. cijene kruha su u srpnju 2021. godine bile 7,4% više nego u 2015. godini. Trend naglog rasta cijena kruha se nastavio i do kraja promatranog razdoblja (siječanj 2023.) i sa svakim mjesecom kruh je bivao sve skuplji. Zadnji dostupni podaci (siječanj 2023.) nam govore da je HICP za kruh iznosio 159,45, tj. cijena kruha u siječnju 2023. godine je bila viša za 59,45% u odnosu na 2015. godinu.

S druge strane, u EU-27 zemljama je cijena kruha do listopada 2021. bila viša nego u Hrvatskoj, ali i viša od bazne 2015. godine. U EU-27 zemljama je također prisutan trend rasta cijena kruha kroz cijelu 2022. godinu, kao i u siječnju 2023. Tada je HICP iznosio 140,42, tj. cijena kruha je bila viša za 40,42% u odnosu na baznu godinu.

S obzirom da živimo u inflatornim vremenima ne čudi i da je ta pojava zahvatila i dobro poput kruha i s obzirom na sva geopolitička zbivanja u svijetu ne nazire se kraj tim pritiscima na cijene ove za život bitne namirnice.

Možda je odgovor na ovo poskupljenje „Qu’ils mangent de la brioche“ – „Neka jedu kolače“.

 

 

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori