ekonomskabaza.hr

Cijena vina i pive

cijena vina i pive

[Kako se kretala promjena cijena vina i pive u Hrvatskoj]

Poznato je kako se Europa dijeli na sjeverni dio koji više preferira konzumaciju pive i južni dio koji više konzumira vino.

Arheolozi su našli iskopine iz starog Babilona i pronašli dokaze da su Babilonci proizvodili pivo 7000. godina pr. Kr., a imali su čak 16 vrsti piva. U Europi su ga kasnije proizvodili stari narodi poput Kelta, Germana i Slavena. Na nekim današnjim najpoznatiji pivskim produktima možemo zahvaliti redovnicima koji su imali svoje male pivovare u samostanima.

Najstarija nalazišta vina sežu iz 6000. godina pr. Kr. i to s područja današnje Gruzije. Vino se naveliko konzumiralo od samih početaka ljudske civilizacije, a poznat je i mit da se Kleopatra kupala u vinu kako bi očuvala svoju ljepotu. Postoji i stara latinska poslovica „In vino veritas“ koja govori o tome kako su Rimljani također uživali dobru kapljicu.

Kroz promatrano razdoblje vidimo da su cijene vina i pive u Republici Hrvatskoj svake godine rasle u odnosu na prethodnu. U središnjem razdoblju rast cijene piva je bio konstantan (1.3% godišnje), dok je cijena vina rasla sporije u svakoj godini u odnosu na prethodnu. 2020. godina (prva pandemijska) je donijela veliki porast cijene vina u RH (3.7%) dok je cijena pive rasla puno manje (0.3%), čime su vinopije osjetili puno veći udarac na svoj novčanik od pivopija.

cijena vina i pive

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori