ekonomskabaza.hr

Dohodovna nejednakost

dohodovna nejednakost

dohodovna nejednakost

Jedna od glavnih zadaća i bit paternalizma svake države je da omogući gospodarski razvoj i pri tome osigura da u društvu nema prevelikih nejednakosti. No, iskustvo nam govori da je savršenu jednakost nemoguće postići, a možda niti nije pametno ići tim putem. Da bi se mjerio stupanj nejednakosti u društvu ekonomisti su osmislili niz pokazatelja, a u ovom primjeru ćemo koristiti Ginijev koeficijent, kojeg je osmislio talijanski statističar, demograf i sociolog Corrado Gini. Ginijev koeficijent predstavlja mjeru ukupne nejednakosti i kreće se od 0 (savršena jednakost) do 100 (savršena nejednakost). Savršena dohodovna jednakost bi predstavljala situaciju u kojoj svatko ima identičnu plaću, odnosno identičan dohodak. U tom bi svijetu 10% ljudi s najnižim plaćama imalo iste plaće kao i 10% ljudi s najvišim plaćama upravo iz razloga što svi imaju istu plaću. S druge strane, savršena nejednakost bi značila da samo jedna osoba drži sav dohodak u društvu, a svi drugi nemaju ništa. Naravno, u praksi nije uočen ni jedan slučaj savršene jednakosti, a ni nejednakosti. Obično se smatra da države koje imaju Ginijev koeficijent između 20 i 35 imaju relativno ravnomjernu raspodjelu dohotka, dok države koje imaju koeficijent u rasponu od 50 do 70 imaju vrlo izraženu nejednakost u raspodjeli dohotka. U Republici Hrvatskoj je Ginijev koeficijent u 2009. godini iznosio 32,6 i on se do kraja promatranog razdoblja konstantno smanjivao te je u 2020. godini je iznosio 28,3. To znači da se jednakost u društvu povećala, tj. dohodak se ravnomjernije dijeli unutar cijelog društva u RH. Za usporedbu s Hrvatskom uzeta je Slovenija kao jedna od zemalja s najravnomjernijom raspodjelom dohotka u svijetu. Iz grafikona je vidljivo da je Ginijev koeficijent u 2009. u Sloveniji iznosio 24,8, dok je 2020. on iznosio 24,4, što predstavlja malo povećanje jednakosti. No, kad već imate veliku jednakost u raspodjeli dohotka, teško je postići još veću jednakost, a možda nije ni poželjno. Valja naglasiti da Hrvatska konvergira u raspodjeli dohotka Sloveniji, što je dobar pokazatelj jer se povećava jednakost u društvu, a Slovenija je idealan primjer jednakosti u raspodjeli dohotka u svijetu.

Izvor: The World Bank, World Development Indicators

 

 

 

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori