ekonomskabaza.hr

Gini koeficijent

slika bogatog i siromašnog kvarta

top 5 zemalja po gini koeficijentu
Gini koeficijent je vodeći koeficijent za mjerenje nejednakosti unutar zemlje. On računa nejednakost kao koeficijent od 0 (savršena jednakost) do 1 (savršena nejednakost), odnosno nekad prikazano kao od 0% do 100%. Nastala je kao razvoj Lorenzove krivulje, koja prikazuje distribuciju bogatstva, a po Lorenzovoj krivulji se i računa.

Kao što vidimo po navedenom grafu, zemlje s najvećom jednakošću nisu najbogatije zemlje na svijetu. Hrvatska je na 19. mjestu u svijetu po Gini koeficijentu, dok najgoru nejednakost imaju uglavnom zemlje Afrike uz iznimke dvaju zemalja u latinskoj Americi, Brazila (8. najgori) i Sveti Toma i Princip (4. najgori). Najgora nejednakost je u Južnoafričkoj republici, s koeficijentom od 0.63.

Najgore plasirana razvijena zemlja je SAD s Gini koeficijentom od 0.415, dok je najgora zemlja Europe Turska s koeficijentom od 0.419. Od njih su bolje države poput Turkmenistana, Bugarske, Gabona, i Sirije. Gini koeficijent nam pokazuje da razvoj zemlje ne korelira nužno s nejednakosti, jer su mnoge razvijene zemlje ispod slabije razvijenih zemalja poput Hrvatske. Međutim, nejednakost se najviše osjeti u najslabije razvijenim zemljama koje nemaju mogućnosti razvijanja potrebne infrastrukture socijalne države.

Izvor: World bank

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori