ekonomskabaza.hr

Kako smo stajali s inflacijom u 2023.?

Novčanica dolara koja gori

U zadnje dvije godine ne prestajemo slušati ili čitati o inflaciji, ali s pravom. Cijene su bujale, ljudi su se žalili kako su cijene kave i piva u kafićima previsoke, ali i da su trgovine preskupe te da za iste novce dobijemo sve tanju i siromašniju potrošačku košaricu.

No, 2023. godina ostat će ubilježena kao godina u kojoj se inflacija počela opuštati i silaziti prema onih ciljanih 2%. Stoga se u ovoj analizi pitamo, kako je stajala Hrvatska po kategorijama inflacije?

Grafikon 1. Stopa inflacije (HICP) u Hrvatskoj po kategorijama u 2023. godini

Grafikon koji prikazuje kretanje stope inflacije u Hrvatskoj u 2023. godini

Izvor: DZS

Kada promatramo kategorije inflacije, njih službeno ima 12, a u ovoj smo analizi izabrali one „najproblematičnije“ koje su gonile inflaciju. Kao što se vidi iz grafikona, restorani i hoteli su zabilježili najveća povećanja cijena u odnosu na prethodnu godinu. Naime, do rujna se godišnja inflacija u ovoj kategoriji nije spuštala ispod 15% (porast cijena u odnosu na isti mjesec prethodne godine), a u cijeloj godini je bila na dvoznamenkastim brojkama te je i dalje ona ta koja najviše drži inflaciju povišenom. Uostalom, jedini su koji su u prosincu bili na dvoznamenkastoj stopi (12,7%). Restorani i hoteli su bili jako pogođeni rastom cijene energenata (plin, struja), što je akumuliralo povećanje na strani troškova, te su se onda vlasnici odlučili taj trošak preliti na potrošače. Isto tako, može se reći da i dalje prevaljuju gubitke iz COVID-19 pandemije, koja je bila strašan udarac u oko svim restoranima i hotelima koji su bili zatvoreni, a kada su tako veliki pogoni zatvoreni u potpunosti, onda se brzo istope sve zalihe viška prihoda i profita te se u financijskim izvještajima brojke krenu crveniti. Stoga, postoji mogućnost da uz prošlogodišnji rast cijena energenata i ti minusi iz 2020. imaju svoje „prste“ u  divljanju cijena. Kategorija hrane i piće značajno je srušila svoju poziciju s početka godine, pa je tako u prosincu 2023. imala godišnju stopu inflacije od 6,6%. No, isto tako taj pad od početka godine (17,2% u siječnju) ne znači da će cijene u trgovinama biti niže, one su zapravo 6,6% više nego u prosincu 2022., tako da potrošači zapravo doživljavaju „iluziju“. U medijima pročitaju da je stopa inflacije u padu, čak niti ne provjere (što se niti ne očekuje) u kojim kategorijama je ta stopa inflacije pala, a onda se bune kako je to sve medijska laž jer je njima određen proizvod i dalje skuplji nego prije. To inflacija i jest, cijene proizvoda rastu. Isto tako je bitno napomenuti  da je ovdje riječ o promjeni cijene neke reprezentativne košarice dobara i usluga, a ono što svako od nas kupuje se u većoj ili manjoj mjeri razlikuje od te reprezentativne potrošačke košarice.

Kategorija koja je najviše napredovala i opustila svoj gas je stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva. Tržišta roba u zadnjih nekoliko mjeseci bilježe značajnije smanjivanje cijena (plin, električna energija…) pa stoga podatak da je stopa inflacije u ovoj kategoriji u prosincu bila 0%, odnosno da su cijene u prosjeku bile iste kao prošlogodišnjeg prosinca nije iznenađenje. Imali smo čak i deflacijski dio te kategorije, kada je u listopadu (-0,5%) i studenom (-1,7%) cijena padala u odnosu na prošlogodišnje razine.

Svekupno gledajući, HICP stopa inflacije u Hrvatskoj padala je kroz čitavu godinu. U siječnju smo bilježili dvoznamenkasti rast (12,5%), a inflacija se smanjila do 5,4% u prosincu, odnosno u siječnju 2024. čak do 4,8%. To je međutim i dalje daleko od cilja središnjih banaka (u ovom slučaju ECB-a), a vidjet ćemo što se događati u 2024. i kojom će se dinamikom inflacija vraćati prema tih 2%.

Za kraj, ubacujemo vam detaljniji prikaz kako se u 2023. godini kretala stopa inflacije po svim kategorijama rangiranim od najveće do najniže stope inflacije u prosincu 2023. Podsjećamo, ovo su promjene u odnosu na iste mjesece prošle godine.

Tablica 1. Prikaz stope inflacije po kategorijama u 2023. godini

Inflacija po kategorijama u Hrvatskoj u 2023. godini

Izvor: DZS

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori