ekonomskabaza.hr

Kakva je krvna slika radno sposobnog stanovništva u RH?

Lego čovječuljak koji sjedi na stolu u uredu s kompjuterom i lampom

Svi smo svjesni problema zaposlenosti u RH. Situacija nije bajna, mladi odlaze tražeći bolje prilike, bolje uvjete i više plaće, dok RH svakom godinom ima sve više starijeg stanovništva.

Ovdje prikazujemo strukturu radno sposobnog stanovništva RH. No, što RSS uopće znači? Radno sposobno stanovništvo čine sve osobe u RH koje su, kao što sama riječ ukazuje, sposobne raditi. To su sve osobe od 15-65 godine. Zašto baš ta dobna granica? Naime, osobe mlađe od 15 godina imaju svoj „zadatak“ u vidu obveznog osnovnoškolskog obrazovanja, dok su osobe starije od 65 godina spremne za mirovinu. Maloljetnici od 15 godina u praksi mogu početi raditi ukoliko ne pohađaju obvezno osnovno obrazovanje, ali uz ovlaštenje roditelja i prethodno odobrenje tijela nadležnog za socijalnu skrb. Ovdje je jako bitno napomenuti da se naziv „radno sposobno stanovništvo“, iako implicira da su svi u rasponu 15-65 radno sposobni, odnosi samo na dob, ništa više. Naravno da postoje ljudi od 30 godina koji su teški invalidi i stoga, iako su po kriteriju godina radno sposobni, ne rade.

Grafikon 1. Prikaz radno sposobnog stanovništva, zaposlenih i neaktivnih osoba u RH od 2002-2022. godine

Grafikon koji prikazuje radno sposobno stanovništvo zaposlene i neaktivne stanovnike od 2002.-2022.

Izvor: https://dzs.gov.hr/ 

*prikazani podaci za zaposlene su prema metodi DZS-a. U RH razlikujemo metodu HZMO-a i metodu DZS-a, te su radi toga vidljive razlike u broju zaposlenih ovisno o metodi koju koristimo.

U RH 2022. godine imamo 3,5 milijuna radno sposobnog stanovništva, nije loše, zar ne?

Polako, znate da nas neka negativa mora čekati.

Od tih 3,5 milijuna, samo 1,7 milijuna je zaposleno ! Ono što nas može tješiti je da brojka zaposlenih ima neki blagi pozitivan trend prema gore te što je krivulja zaposlenosti iznad krivulje neaktivnog stanovništva. A tko su oni? To su sve osobe koje su izvan radne snage i koje trenutno ne rade. Službeno, to su osobe mlađe od 15 godina, osobe od 15-89 godina koje u referentnom tjednu kada se provodila anketa nisu bile zaposlene niti nezaposlene, te osobe starije od 89.

U 2022. godini neaktivnog stanovništva bilo je 1,6 milijuna. Upravo u toj brojci leži problem. Zašto? Zato što osobe koje su zaposlene rade kako bi „servisirale“ njihove potrebe kao što brinu za mirovince (kako bi mirovinci imali mirovinu), što je strašan teret za sustav koji je realno, neodrživ. Ono čemu se možemo nadati da će linija zaposlenih još više rasti iznad linije neaktivnih kako bi se teret sa sustava bar malo olakšao jer bi to značilo da nam više ljudi radi, koji mogu više trošiti, koji mogu uplaćivati u proračun…. Lijepo, zar ne?

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori