ekonomskabaza.hr

O inflaciji #1

Novac koji gori u plamenu
Počelo je gorjeti pod nogama. No, prije nego što krenemo dublje u tekst, moramo napomenuti kako inflacija nije uvijek loša i „zločesta“ pojava. Inflacija predstavlja opće povećanje cijena dobara i usluga. S druge strane, ukoliko dođe do pada razine cijena ispod 0 odnosno kada je predznak negativan, to se naziva deflacija (primjerice kada bi stopa iznosila -0,1%). Ona je loša kada su stope inflacije visoke kao što je to sada slučaj i kada rast plaća ne prati rast cijena. No, kada je inflacija na prizemnih i ciljanih (od strane ECB-a i većine ostalih središnjih banaka) 2%, tada je to dobro za ekonomiju – malo više cijene donose potencijalno više zarade poduzećima, koje se mogu odraziti na više plaće radnicima, što posljedično znači da država više uprihodi od poreza, bilo kroz PDV ili kroz više bruto plaće.
Pogledom na grafikon možemo vidjeti prikaz kretanja stope inflacije u RH od siječnja 2015. godine do svibnja 2022. godine. Kao što vidimo, deflacija nije „neobična“ pojava u RH. Pojavljivala se par puta u ovom promatranom razdoblju. „Najdublja“ deflacija zabilježena je 2016. godine, kada su u kolovozu cijene prosječno bile 1,5% niže u odnosu na kolovoz 2015. godine (pojednostavljeno, neka su dobra bila jeftinija). 2021. godine krenulo je lagano zahuktavanje cijena. Iako u ekonomiji nemamo kristalnu kuglu i ne možemo znati što će se događati, mnogi su ekonomisti, kao i ostali stanovnici ovozemaljske planete „predviđali“ inflaciju (kako dolazi do inflacije saznat ćete u jednom od naših tekstova).
Ispalo je da su bili u pravu. Od ožujka 2021. godine stopa inflacije je skoro svaki mjesec rasla za jedan postotni bod. Ako uzmemo najnoviju stopu inflacije, vidjet ćemo da je ona u svibnju 2022. godine iznosila 10,7% (ujedno i povijesno najviša stopa inflacije u RH!) Što to točno znači? To znači da su cijene u svibnju ove godine bile u prosjeku 10,7% više u odnosu na svibanj 2021. godine. Za detaljniji pregled koliko su cijene više po svima kategorijama (hrana, alkohol, prijevoz) pratite naš sljedeći post.
Opis fotografije nije dostupan.
Izvor:DZS

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori