ekonomskabaza.hr

Stopa nezaposlenosti prema spolu u EU

Izvor: Eurostat

U našem tekstu o tržištu rada ste dobili pregled osnovnih pokazatelja koji se koriste da se objasne kretanja na tom tržištu. No, da se podsjetimo, stopa nezaposlenosti nam kaže koji je udio nezaposlenih u ukupnoj radnoj snazi (zaposleni + nezaposleni). Tako, primjerice, stopa nezaposlenosti od 10% ne znači da svaka deseta osoba u državi nema posao, nego da od ukupnog broja zaposlenih i nezaposlenih njih 10% nema posao.

Na grafikonu je prikazana stopa nezaposlenosti u zemljama Europske unije prema spolu za veljaču 2023. Iz grafikona je vidljivo da je u nekim zemljama stopa nezaposlenosti viša kod žena, dok je u drugim zemljama viša kod muškaraca.

Tako je, primjerice, u Grčkoj i Španjolskoj stopa nezaposlenosti žena iznosila 15% dok je stopa nezaposlenosti muškaraca u Grčkoj iznosila oko 8%, a u Španjolskoj skoro 12%. Kao zemlju s primjerom obrnute situacije možemo uzeti Latviju, gdje je stopa nezaposlenosti za muškarce iznosila 9,1%, a kod žena skoro dvostruko manje – 4,9%.

Što se tiče Hrvatske, žene su u nepovoljnijem položaju jer je stopa nezaposlenosti iznosila 7,5% dok je kod muškaraca iznosila 6,6%. EU-27 prosjek je također pokazao da su žene nezaposlenije pa je tako na razini cijele europske zajednice stopa nezaposlenosti žena iznosila 6,6%, dok je kod muškaraca iznosila 6%.

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori