ekonomskabaza.hr

Udio osoba koje cigarete puše svaki dan u dobi od 15-29 godina prema zemljama EU u 2019. godini

Čovjek koji puši cigaretu u oblaku dima i pije pivo
Svi smo svjesni kako mladi sve više počinju pušiti i to nažalost u vrlo ranim godinama svog života. Neki početak u kojem se mladi odluče krenuti s tim nezdravim navikama smatraju se kasniji razredi osnovne škole (7-8 razred) ili početak srednje škole. Naime, vrlo mali broj mladih pušača puši radi nekog teškog stresa ili životnih okolonosti, a ono što je vjerojatnije je da žele biti “in” ili “cool” u društvu.
Grafički prikaz dnevnog broja pušača u EU-27
Grafikon ukazuje da Mađarska prednjači prema ovom pokazatelju. U Mađarskoj 22% osoba u dobi od 15-29 godina je redovito dnevno pušilo cigarete, a od tih 22% njih 15% je pušilo manje od dvadeset cigareta, dok je njih 7% pušilo više od dvadeset cigareta dnevno.
Po našu žalost, vidimo da je Hrvatska (označena crvenim) u vrhu tog poretka te je dosta udaljena od prosjeka EU-27 (označena zelenim). Naime, u Hrvatskoj je 20,6% mladih u dobi 15-29 pušilo svaki dan, dok je njih 13% pušilo manje od dvadest cigareta a ostatak od 7% je pušilo više od 20 cigareta.
Na začelju ovog poretka su očekivano zemlje “dobrice” EU, a to se odnosni na skandinavske zemlje. To možemo pripasti drugačijoj kulturi i mentalitetu. Tako je u Norveškoj dnevno pušilo samo 3% osoba u dobi od 15-29 godina. Od tih 3%, samo 0,3% je pušilo više od dvadeset cigareta dnevno.
Izvor: Eurostat

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori