ekonomskabaza.hr

Zaposleni prema administrativnim izvorima u Republici Hrvatskoj

radnici u tvornici

zaposleni u Republici Hrvatskoj

Izvor: DZS

U našem tekstu „Tržište rada“ imali ste priliku upoznati se s osnovnim pojmovima vezanim uz jedno od važnijih tržišta u svakom gospodarstvu. Ovdje ćemo staviti samo jedan mali podsjetnik vezan uz temu koju danas analiziramo. Radno sposobno stanovništvo su sve one osobe od 15 do 65 godina starosti. Radno sposobno stanovništvo se dijeli na radnu snagu (zaposleni i nezaposleni) i one koji su neaktivni. Ova analiza se bavi isključivo zaposlenima i, uz ukupan broj zaposlenih osoba, na grafikonu je vidljiv broj i udio žena u ukupnoj zaposlenosti.

Ukupna zaposlenost se u promatranom razdoblju povećavala. S razine od 1,4 milijuna zaposlenih u 2015. godini došla je na skoro 1,6 milijuna u 2021. Ako uzmemo u obzir da je u tom razdoblju zabilježen pad broja stanovnika u Hrvatskoj, ovo povećanje nam može ukazivati na rast gospodarstva. Zanimljivo je vidjeti da u 2020. godini nije došlo do velikog pada broja zaposlenih unatoč COVID – 19 pandemiji (politika pomoći Vlade za održavanje radnih mjesta se pokazala uspješnom).

Na grafikonu također možemo vidjeti broj i udio žena u ukupnoj zaposlenosti. Broj žena koje su bile zaposlene u promatranom razdoblju se kretao od 650 000 u 2015. do 730 000 u 2021. U apsolutnom smislu to predstavlja porast od 80 000 novozaposlenih žena. S druge strane vidljiv je pad udjela žena u ukupnoj zaposlenosti koji je 2015. godine iznosio 47,08%, dok je u 2021. godini iznosio 46,73%.

Kao zaključak pregleda stanja zaposlenih u Republici Hrvatskoj, iako je prisutan pozitivan trend rasta zaposlenosti (kako ukupne tako i kod žena), iz podataka je vidljivo da su novozaposlene osobe u većini slučajeva bili muškarci, iako ta razlika u rastu zapošljavanja između muškaraca i žena nije bila velika.

 

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori