ekonomskabaza.hr

Zdrave godine života pri rođenju

zdrave godine života pri rođenju

Zdrave godine života pri rođenju je pokazatelj koji nam ukazuje na to koliko godina života bez zdravstvenih poteškoća prosječna osoba u svome životu može očekivati. Iz grafikona vidimo da je to u EU u prosjeku 64,6 godina zdravog života. Najviše godina svog života bez zdravstvenih poteškoća mogu očekivati stanovnici Švedske, čak 73,3 godina, dok najmanje zdravih godina na raspolaganju imaju stanovnici Latvije 53,1 godinu. Što se tiče Republike Hrvatske njezini stanovnici u prosjeku mogu očekivati 57,4 godina provedenih u zdravlju što nas svrstava među države članice s kraćim zdravim godinama života (Hrvati u prosjeku imaju skoro 16 godina manje zdravog života na raspolaganju od Šveđana). Od usporedivih zemalja po razvijenosti Hrvati imaju jednu godinu više zdravog života od Slovaka, dok Slovenci i Česi provedu 3,5 odnosno 4,6 godina više u životu bez zdravstvenih poteškoća. Iznenađujući podatak je da Bugari provedu skoro 9 godina više u zdravom životu i po tome su iznad prosjeka EU. Ovaj podatak za Republiku Hrvatsku je zabrinjavajući s obzirom da očekivano trajanje života pri rođenju iznosi 78,4 godine što bi značilo da osobe u RH provedu 20-ak godina svog života sa zdravstvenim poteškoćama, tj. četvrtinu svog života su lišeni zdravlja.

zdrave godine života pri rođenju

Izvor: Eurostat

 

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori