ekonomskabaza.hr

Pregled kategorija

Makro

Univerzalni temeljni dohodak

Univerzalni temeljni dohodak (engl. UBI – universal basic income) Univerzalni temeljni dohodak (u nastavku UTD) jest pojam koji opisuje ekonomsko-političku ideju o Čitajte više

monetarna politika

Monetarna politika

Monetarna politika ključni je alat kojim središnje banke upravljaju gospodarskom aktivnošću, stabiliziraju cijene i promiču održivi rast. Različitim mjerama i instrumentima monetarna Čitajte više

Okun law

Okunov zakon

Okunov zakon je ekonomski koncept koji u odnos stavlja promjenu u stopi nezaposlenosti i promjenu u stopi ekonomskog rasta. Nazvan je po Čitajte više

Phillipsova krivulja

Objašnjenja kako i zašto funkcionira Phillipsova krivulja sastavni su dio svakog popularnog udžbenika iz makroekonomije. Phillipsova krivulja vjerojatno je najpopularnija makroekonomska veza Čitajte više

starenje stanovništva

Starenje stanovništva

Starenje stanovništva znači povećanje udjela starijih osoba u populaciji tijekom vremena. Ovaj fenomen prvenstveno je potaknut i produljenjem očekivanog životnog vijeka. Kako Čitajte više