ekonomskabaza.hr

Pregled kategorija

Makro

Ekonomika Fašizma

Malo koja ideologija je sinonimna sa zlom kao fašizam. To je riječ koja se danas prilično slobodno baca sa svih strana političkog Čitajte više

Demografija

Demografija je, prema hrvatskom rječniku, društvena znanost koja obuhvaća proučavanje broja i prostornog razmještaja stanovništva, prirodnog i mehaničkoga (migracijskoga) kretanja stanovništva i Čitajte više