ekonomskabaza.hr

Pregled kategorija

Demografija

Demografija

Demografija je, prema hrvatskom rječniku, društvena znanost koja obuhvaća proučavanje broja i prostornog razmještaja stanovništva, prirodnog i mehaničkoga (migracijskoga) kretanja stanovništva i Čitajte više