ekonomskabaza.hr

Pregled kategorija

Demografija

starenje stanovništva

Starenje stanovništva

Starenje stanovništva znači povećanje udjela starijih osoba u populaciji tijekom vremena. Ovaj fenomen prvenstveno je potaknut i produljenjem očekivanog životnog vijeka. Kako Čitajte više

Demografija

Demografija je, prema hrvatskom rječniku, društvena znanost koja obuhvaća proučavanje broja i prostornog razmještaja stanovništva, prirodnog i mehaničkoga (migracijskoga) kretanja stanovništva i Čitajte više