ekonomskabaza.hr

Što označava kratica d.o.o., a što d.d.?

Slika staklene zgrade

Što to označava kratica d.o.o., a što d.d.? Sigurno ste se već mali milijun puta susreli s tim oznakama na kraju naziva poduzeća. Ono što sa sigurnošću možemo znat jest da se radi o nekim pravnim subjektima, no što oni uistinu označavaju?

Kratica d.o.o.

Poduzeća koje na kraju svog imena imaju kraticu d.o.o. nam sugeriraju da su ta poduzeća društva s ograničenom odgovornošću.

Koji je proces da se dobije ta oznaka?

Dobili ste neku poduzetničku ideju i želite ju pretočiti u stvarnost, ali kako? Prvi korak je uvijek skupljanje kapitala kako biste imali temelj (pravno nazvano temeljni kapital) s kojim možete otvoriti tvrtku u Hrvatskoj. Za d.o.o. vam je potrebno minimalno 2 500 eura (prema Zakonu o trgovačkim društvima) , a slobodno možete uplatiti i veći iznos.

Nakon što ste uplatili tih (minimalno) 2 500 eura, sada imate svoju tvrtku te postajete poduzetnik/ca (nećemo vas zamarati s administrativnim  i pravnim postupcima te ćemo ih u ovom tekstu zanemariti). Osim naziva poduzeća, morate imati i logo poduzeća.

Logo je slika poduzeća koja vas prezentira u javnosti (čim ugledamo velike zlatne lukove, odmah znamo da je riječ o McDonaldsu).

Ukoliko dođe do bankrota poduzeća, gubite samo dio kapitala s kojim ste ušli u posao, dakle temeljni kapital (naravno, temeljni kapital se može povećavati i naknadno, ne samo pri trenutku osnivanja poduzeća). Upravo zato i jest riječ o društvu s „ograničenom odgovornošću“ – po pitanju materijalne odgovornosti, vlasnik (ili vlasnici) poduzeća mogu izgubiti samo kapital koji su uplatiti, ne više od toga.

Odnosno, privatna imovina vlasnika poduzeća (primjerice, stan u kojem vlasnik živi sa svojom obitelji) nije ugrožena čak niti u slučaju da u sklopu stečaja poduzeće ne može pokriti sve svoje dugove. Odgovornost vlasnika je stoga ograničena.

Grafikon 1. Prikaz registriranih i aktivnih društava s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Grafikon koji prikazuje registrirana i aktivna društva s ograničenom odgovornošću 2012 vs 2022. godine

Izvor:DZS

U Hrvatskoj je 2012. godine bilo registrirano oko 157 000 d.o.o. tvrtki, dok je 2022. godine bilo registrirano oko 174 000 d.o.o. poduzeća, što je porast od 11%. Od tih registriranih, aktivnih je u 2022. godini ostalo oko 101 000. Ako tu brojku uspoređujemo s 2012. godinom, došlo je do pada broja aktivnih poduzeća od 10%.

Kratica d.d.

Dolazimo do druge vrste pravnog subjekta, a to je dioničko društvo (d.d.).

Dioničko društvo se razlikuje od d.o.o. na više razina. Ako otvarate d.d., za temeljni kapital trebat će vam minimalno 25 000 eura, dok je najmanji nominalni iznos jedne dionice 1 euro (prema Zakonu o trgovačkim društvima).

Što točno znači da je najmanji nominalni iznos jedne dionice 1 euro? To znači da d.d. pri izdavanju dionica na tržište kapitala ne smije postaviti cijenu jedne dionice na manje od 1 eura.

Dakle, jedna dionica može „koštati“ 1 euro, 1,5 euro, ili 100 000 eura. To ovisi o tome kako izdavatelji dionica procijene vrijednost jedne dionice poduzeća, što također ovisi o tome na koliko je dionica poduzeće podijeljeno. Isto se poduzeće može podijeliti na 1000, ali i na 10 000 dionica, a ako se podijeli na veći broj dionica, vrijednost jedne dionice će biti manja.

Kako otvoriti d.d.?

Proces je sličan kao kod otvaranja d.o.o (od ideje do pravne realizacije)., samo što je sada temeljni kapital izdan u dionicama. Postoje dva načina na koja novoosnovana tvrtka može steći kapital i vlasnike. Jedan od njih je da poduzeće izda dionice na tržištu kapitala, te investitori (ili vlasnici) kupuju te iste dionice.

Kupnjom dionica na tržištu dobivate određen dio vlasništva (ili cijeli dio ako otkupite sve dionice na tržištu i postanete 100% vlasnik društva).

Kada se zbroje sve prodane dionice na IPO-u (izraz za prvi izlazak društva na tržište kapitala, eng. inital public offering) to je vaš temeljni kapital. Prema tome, možete imat 10 000 podijeljenih vlasnika (ovisno o njihovom udjelu u vašem društvu) ili samo jednog

Drugi način je da poduzeće uopće ne izađe „van“ na tržište kapitala nego jednostavno vlasnik zadrži sve dionice za sebe te uplati taj iznos temeljnog kapitala kako bi postao vlasnik.

Prilikom bankrota društva gubite svu vašu vrijednost dionica tj. investicijskog kapitala. Ukoliko ste uložili 1 milijun eura za 10% vlasništva, izgubit ćete svih milijun eura. Ako ste pak uložili 10 eura, gubite tih 10 eura.

Grafikon 2. Prikaz registriranih i aktivnih dioničkih društava (d.d.)

Grafikon koji prikazuje registrirana i aktivna dionička društva 2012 vs 2022. godine

Izvor: DZS

U Hrvatskoj je 2012. godine bilo registrirano oko 1 500 dioničkih društava, dok je deset godina kasnije, registrirano oko 1 200, što je pad od oko 20%. Od svih registriranih dioničkih društava, u 2022. godini bilo je aktivno oko 689 društava. Kada bismo taj broj usporedili s 2012. godinom, to bi bio pad od čak 44%.

Možemo zaključiti kako su poduzeća u Hrvatskoj sklonija otvaranju d.o.o. društava, kao i da se u posljednih deset godina vidi značajan pad u broju aktivnih dioničkih društava. Podsjetimo, najveće razlike su u temeljnom kapitalu (minimalno 2 500 eura naspram minimalno 25 000 eura), te u tome što dioničko društvo može imati mali „milijun“ vlasnika koji kupuju dionice (vlasništvo) tog društva.

 

Welcome to your Kratki kviz za provjeru znanja 😉

Koji je minimalni temeljni kapital za otvaranje d.o.o.?

Što nam označava nominalna vrijednost dionice pri IPO-u?

Mora li d.d. izaći na IPO?

 

 

 

Možda će vam se svidjet

Nema komentara

Odgovori