ekonomskabaza.hr

Pregled oznaka

coefficient

dohodovna nejednakost

Dohodovna nejednakost

Jedna od glavnih zadaća i bit paternalizma svake države je da omogući gospodarski razvoj i pri tome osigura da u društvu nema Čitajte više