ekonomskabaza.hr

Pregled oznaka

kako banke stvaraju novac

novčanice od 5 do 500 eura poredane po redu

Što je novac?

Na prvi pogled se pitanje što je novac može činiti poprilično dosadnim i banalnim. Novac je ono što koristimo za obavljanje transakcija Čitajte više