ekonomskabaza.hr

Pregled oznaka

#kamatnestope

kamatne stope

Kamatne stope

Izvor: Eurostat Prema svojoj definiciji, kamatna stopa je cijena koju se plaća za pozajmljeni novac. Primjerice, kada odete u banku i podignete Čitajte više