ekonomskabaza.hr

Pregled oznaka

neto plaća

ilustracija ruku kako tipkaju na kalkulator pored kojeg se nalazi račun

Bruto i neto plaća

Svaka zaposlena osoba, ukoliko ne radi na crno, dužna je (zajedno sa svojim poslodavcem) plaćati poreze i doprinose na svoju plaću. Većina Čitajte više