ekonomskabaza.hr

Pregled oznaka

stabilnost financijskog sustava

Sustav osiguranja depozita

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (bivši DAB, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka) je na neki način slična vatrogascima. Čitajte više