ekonomskabaza.hr

Sve objave po

Viktor Viljevac

Dug opće države

Što nam kretanje konsolidiranog duga opće države može reći o stanju ekonomije? Plavom je bojom prikazano kretanje hrvatskog konsolidiranog duga opće države Čitajte više

Xi Jinping, glavni tajnik Komunističke partije Kine i kineski predsjednik, navodno je nedavno rekao kineskoj Narodnooslobodilačkoj armiji (People’s Liberation Army), koja broji Čitajte više

Sustav osiguranja depozita

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (bivši DAB, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka) je na neki način slična vatrogascima. Čitajte više

Udio turizma u BDP-u

Poznato je da Hrvatska, kao i ostale mediteranske zemlje, uvelike ovisi o turizmu kao generatoru prihoda, dobiti i radnih mjesta. Jedan mogući Čitajte više

Što su poslovni ciklusi?

Ekonomija je čudna. Teško je generalizirati jer ne doživljavamo svi svijet na jednak način i ne odgovaraju nam iste stvari, ali recimo Čitajte više